مادر عزیزممادرم کجایی

 

مادرم کجایی که دلم هوایی لالاهیایت کرده

مادرم کجایی که دلم هوایی مهربانی هایت کرده

مادرم کجایی که دلم هوایی دلواپسی هایت کرده

مادرم کجایی که دلم هوایی هم نوایی هایت کرده

مادرم کجایی که دلم خیلی خسته است ز زمونه

مادرم کجایی که دلم تنگ تنهایی هایت کرده

مادرم بهترین غم گسرا م زندگی ام

مادرم بهترین معنای زندگی ام

مادرم مادرم مادرم مادرم

پنجشنبه ششم مرداد ۱۳۹۰  توسط بهنام  |

 

 

 

 

سلام مادر
مادر
نه سال شده
دلتنگ
کاش
ای خدا
بزرگ هم شده
دلتنگ
مادر
چَـند سالـــه

 

مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰

 

 

گرد دل
alonegirl
به یاد مادر
ما اخرشیم
فریاد سکوت
زندگی یعنی
ستاره رویایی
مهربان باشیم
نوشته های من
بــی حــوصـــلــه
رویــای عـــشـــق
پرسشی برای پرواز
نگاهی دوباره(سوده)
سکوت همیشگی باران
فقط برای دلتنگیم مینویسم
من در این دنیا غریبم ای خدا
حرفهایی که به سختی کلمه میشوند
هر کسی به رسم دوستی دلم را شکست
این صدای نفس خاطره هاست که چنین دلگرمیم

 

 

RSS 2.0

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

 

اسلایدر